π3 Parameter Identification - From Application to Analysis, Algorithms and efficient Implementations

Organisatorisch
Projektbeginn: 
2016
Zeitraum: 

Seit Oktober 2016, laufend

Status: 
laufend
Inhalt

DFG-Graduiertenkolleg